Обучение

Учебни материали за обучение на студенти:

 

Мултисензорност в техническото и технологично обучение - 1 част  1.rar (209,7 kB) 

Мултисензорност в техническото и технологично обучение - 2 част  2.rar (4,2 MB)

Мултисензорност в техническото и технологично обучение - 3 част  3.rar (6,7 MB)

Педагогическото взаимодействие в технологичната подготовка на децата от 3 до 11 години:

Корица.jpg (104,6 kB)           Титул.doc (81,5 kB)       Съдържание.doc (1,3 MB)      Приложение № 3.doc (42,5 kB)

Агроекологична технология:

ПЪРВА ГЛАВА.doc (139 kB) 

ВТОРА И ТРЕТА ГЛАВА.doc (3,3 MB) 

ВЪПРОСНИК.doc (36,5 kB)

 

Учебни материали за обучение на асистенти:

 

Мозговой_штурм.doc (62 kB)

Педагогически_технологии.doc (87,5 kB)

Приложение_на_интерактивните_методи.doc (95,5 kB)

Релацията интелигентност - риск.doc (29 kB)

Същност_на_педагогическата_цел.doc (70,5 kB)

Техники_на_преподаване.doc (95,5 kB)