Училище без граници

 

 Мечтая на нашата планета да има град – училище. То да събира деца от всички държави. В него да си съжителстват, да учат и се забавляват заедно деца с различни таланти и деца, които се отличават със своето различие. Защото малките хора  на планетата за разлика от някои възрастни, не сочат с пръст различните, а търсят тяхното приятелство.

Да, в този град – училище ние ще изучаваме науки, но най–вече ще се учим да живеем заедно! Затова освен задължителните учебни предмети, тук ще има много занимания за изучаване на културата и традициите на децата от всички народи.

Ще участваме заедно в спортни състезания, които ще изискват от нас победа с общи усилия.

А на какъв език ще говорим? Не смятам, че това ще е проблем. Защото детството има много общи езици – на разбирателството, на доверието, на обичта, на желанието за помощ.

                                                            

                                    Стоян Михайлов Димитров

                                    НУ "Захари Стоянов"

                                    Гр. Любимец